بسته بندی پزشکی با استفاده از کاغذ و فیلم مدیکال موجب افزایش کیفیت و زمان استریل ماندن ابزار آلات می شود.

این بسته بندی ها امکان مشاهده ابزار داخل بسته بندی را به کاربر می دهد.

مزایای بسته بندی مدیکال:

-مقاومت بالا در محیط های مرطوب

– سد باکتریایی در برابر میکروارگانیسم ها

– سهولت در بازکردن بسته بندی

– حداقل ایجاد پرز در هنگام بازکردن بسته بندی

– جلوگیری از خطای اپراتور در تشخیص ابزار داخل بسته بندی

– تنوع سایز

– وزن ناچیز بسته بندی

رنگ فیلم : آبی، سبز، شفاف

نشانگر: بخار و اتیلن اکساید